Datorbaserade matematiklaborationer - en alternativ undervisningsmetod

DSpace Repository

Datorbaserade matematiklaborationer - en alternativ undervisningsmetod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Datorbaserade matematiklaborationer - en alternativ undervisningsmetod
Author Lundgren, Nicklas
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att konstruera och beskriva en generell, laborativ undervisningsmetod i matematik, i avseendet att underlätta elevers lärande. Fokus för denna metod ligger på att använda teknologiska hjälpmedel, som finns i elevernas vardag. Metoden innebär att matematiskt analysera filmklipp, som eleverna själva får producera. Metoden har testats i en gymnasieklass och elevintervjuer har gjorts efteråt. Syftet med detta var att undersöka hur elever uppfattar den framtagna metoden, men också att se om det är möjligt att dela in elever i tre olika verksamhetskategorier vid datorbaserad undervisning: Den osäkra, den lösningsorienterade och den reflekterande. Resultatet av arbetet är sålunda en undervisningsmetod och lektionsförslag som kan användas direkt av lärare i fältet. Lektionsförsöket visar att elevernas attityd till undervisningsmetoden är positiv och att det är möjligt att dela in eleverna i de olika verksamhetsformerna ovan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject datorbaserad undervisning
kreativ undervisning
laborativ undervisning
matematik
situerat lärande
teknologiska hjälpmedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/4046 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics