Utsläppsrätter ur ett företagsperspektiv

DSpace Repository

Utsläppsrätter ur ett företagsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utsläppsrätter ur ett företagsperspektiv
Author Christoffersson, Rebecka ; Hedberg, Theresa
Date 2006
English abstract
Trade with carbon dioxide allowances was introduced in the EU on the first of January 2005. The purpose of this report has been to describe that trade, but also to investigate how the trade with carbon dioxide allowances affects a company. We have described the history of Swedish energy consumption, which international obligations are the base for the decision to introduce trade with carbon dioxide allowances and also how the trade with carbon dioxide allowances with its regulatory framework has worked as a control instrument in limiting carbon dioxide emissions. To reach our objective we have done quality interviews with employees at E.ON´s different divisions in Sweden. We have also used E.M. Rogers´ theories on how innovation is received by different members in a system. Our investigation has shown that the duties that trade with carbon dioxide allowances generates are spread out to different sections of E.ON Sweden’s organization. As a result trade with carbon dioxide allowances has not completely been integrated into the organization.
Swedish abstract
Handel med utsläppsrätter är ett styrmedel som infördes i EU den 1 januari år 2005. Syftet med den här rapporten har varit att beskriva utsläppshandeln men framför allt att undersöka hur styrmedlet kan påverka ett företag. Vi har redogjort för Sveriges energihistoria, vilka internationella åtaganden som ligger till grund för beslutet om införandet av handel med utsläppsrätter samt hur utsläppshandeln fungerar som ett styrmedel för att minska koldioxidutsläppen. För att vidare besvara våra frågor har vi utfört kvalitativa intervjuer med anställda inom E.ON Sveriges olika dotterbolag. Vår undersökning har bland annat visat att de arbetsuppgifter som utsläppshandeln genererar har fördelats mellan de olika bolagen inom E.ON Sverige, och att styrmedlet inte till fullo har integrerats i organisationen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject utsläppsrätter
utsläppshandeln
Handle http://hdl.handle.net/2043/4047 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics