LäsutvecklingsSchema - En metod för att följa barns läsutveckling?

DSpace Repository

LäsutvecklingsSchema - En metod för att följa barns läsutveckling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title LäsutvecklingsSchema - En metod för att följa barns läsutveckling?
Author Öhman, Helena
Date 2007-05-09
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med denna studie är att göra en studie av en skolas arbete med ett läsutvecklingsprogram, kallat LUS, efter Bo Sundblads (2001) LäsUtvecklingsSchema, genom att intervjua några deltagande lärare, ledningspersonal samt en projektledare inom kommunen. Syftet är också att få svar på om LUS- metoden är ett bra arbetssätt för att kunna se barns läsutveckling, samt att utvärdera skolans ovan nämnda arbete. Jag har intervjuat personal, ledning och ansvarig projektledare i kommunnämnden om deras arbete med LUS. Resultatet visar att lärarna i stortsätt är nöjda med hur metoden implementeras av skolledning och kommunnämnd. Metoden LUS fungerar bra, när man som lärare vill följa barns läsutveckling. Det krävs dock ett hårt arbete med t.ex. bedömaröverensstämmelsen från pedagogernas sida för att få ett gemensamt resultat. Avstämningen av barnens läsnivå tycker de intervjuade lärarna i stort fungerar bra. Slutsatsen av utvärderingen är att de intervjuade lärarna anser att alla lärare bör vara involverade i barnens läsutveckling eftersom det gynnar barnen i deras läsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject LUS
LUS- schema
Bedömmaröverensstämmelse
Sammanställningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4050 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics