Elevers begreppsförståelse om närmiljön

DSpace Repository

Elevers begreppsförståelse om närmiljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers begreppsförståelse om närmiljön
Author Szekely Bica, Monica Mihaela
Date 2007
English abstract
Pupils Conception of the Local Environment
Swedish abstract
Eftersom mina intressen rör barn, natur och framtidsfrågor är det naturligt för mig att examensarbetets syfte fokuserar på och utgår från det som är närmast barnen, det vill säga närmiljön. Examensarbetet undersöker hur en planerad undervisning om närmiljö leder till ökad begreppsförståelse om närmiljö hos eleverna i årskurs 3 samt hur undervisningen kan se ut för att eleverna på ett lustfullt sätt, ska lära sig mer om närmiljön. I en tredjeklass genomförde jag vid åtta olika lektionstillfällen en planerad undervisning med fokus på närmiljö och därefter använde jag mig av kvalitativa intervjuer. Undersökningen visar att eleverna har tillägnat sig en viss förståelse för begreppet närmiljö samt att de ibland har mer förståelse än vad vi och de själva tror att de har. Genom att använda olika lektionstillfällen visar undersökningen att miljön blir stimulerande och inlärningen sker på ett lustfullt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
närmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/4051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics