Ska jag bli polis eller kärnfysiker? En undersökning av hur tankar kring studie- och yrkesvalet skiljer sig hos barn och ungdomar i olika åldrar

DSpace Repository

Ska jag bli polis eller kärnfysiker? En undersökning av hur tankar kring studie- och yrkesvalet skiljer sig hos barn och ungdomar i olika åldrar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ska jag bli polis eller kärnfysiker? En undersökning av hur tankar kring studie- och yrkesvalet skiljer sig hos barn och ungdomar i olika åldrar
Author Johannesson, Anders ; Manhammar, Petra
Date 2006
Swedish abstract
I vårt examensarbete har vi velat belysa eventuella beröringspunkter mellan de två utvecklingspsykologiska stadieteorier vi redogjort för och hur barn och ungdomar i åldrarna 6, 12, 15 och 19 år ser på sin studie- och yrkesframtid. Vidare har vi velat undersöka studie- och yrkesvägledares möjligheter, ur elevens perspektiv, att göra insatser i ett tidigare skede än vad som ofta görs idag. Vi har funderat över om valen inför framtida studie- och yrkesval görs vid rätt ålder. Ytterligare en fråga vi försökt besvara är om eleverna har någon form av genomtänkt tänkande då det gäller deras framtida studier och yrke. Vi har använt oss av kvantitativ metod, i form av enkäter, i årskurserna sex, nio och i årskurs tre på gymnasiet. Vid studien av sexåringar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vår undersökning visar att osäkerheten inför både studie- och yrkesval var större bland de äldre eleverna. Det framkom även att typen av tänkt yrke förändrades med ålder från att vara av det konkreta slaget, t ex polis, till att anta en mer abstrakt karaktär, t ex forskare. Vi såg även att synen på drömyrke och tänkt yrke förändrades. I yngre åldrar sammanföll de ofta, t ex fotbollsproffs. Bland de äldre eleverna såg vi antingen att karaktären på drömyrket förändrats till ett i samhället mer vanligt förekommande yrke, t ex jurist, eller att eleverna skilde tydligt mellan drömyrke och tänkt yrke, t ex golfproffs som drömyrke och läkare som tänkt yrke.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject psykologiska utvecklingsfaser
yrkeskunskap
studie- och yrkesval
drömyrke
stadieteorier
Handle http://hdl.handle.net/2043/4053 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics