Tolkning av spektrum från Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR) på industriella termoplaster

DSpace Repository

Tolkning av spektrum från Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR) på industriella termoplaster

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tolkning av spektrum från Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR) på industriella termoplaster
Author Schön, Martin ; Andersson, Daniel
Date 2007
English abstract
Polykemi AB uses FTIR-analysis continuously in material identification, trouble shooting and development. The company has an extensive library of references containing spectra of raw material (polymers, additives, filling materials and fortifiers). The company buy pure polymers which are modified by mixing with filling material in an extruder, which result in a polymeric compound. The practical part of this bachelor thesis was initiated with collecting of FTIR-spectra from some of the thermopolymers, additives, filling materials and fortifiers which the company uses. Finally spectra of some polymeric compounds were collected. These spectra were interpreted and the included materials were identified. Two different methods were used to collect spectra: polymer film and diffuse reflectance. In the study of modified polymers burnout was used to facilitate the identification of inorganic filling materials. The purpose of this bachelor thesis is intended to increase the existing level of competence regarding FTIR-analysis.
Swedish abstract
Polykemi AB använder kontinuerligt FTIR-analys för materialidentifiering, felsökning och utveckling. Företaget har ett omfattande referensbibliotek med spektra för råvaror i form av polymerer, additiv, fyllmedel och förstärkningsmedel. Företaget köper rena polymerer som modifieras genom att polymer och fyllmedel blandas i en extruder och en plastsammansättning erhålls. Den praktiska delen av examensarbetet inleddes med upptagande av FTIR-spektrer från några av de termoplaster, additiv, fyllmedel och förstärkningsmedel som företaget använder. Slutligen upptogs spektrer från ett antal modifierade plaster. Dessa spektrer tolkades och de ingående ämnena identifierades. Två olika metoder har använts vid analyserna: filmteknik och diffus reflektans. Vid studien av de modifierade plasterna användes även utbränning av proverna för att underlätta identifikation av oorganiska fyllmedel. Syftet är att examensarbetet ska kunna användas för att öka den befintliga kompetensnivån avseende FTIR-analys.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject FTIR
Termoplaster
Tolkning
Spektra
Pigment
Tillsatser
Fyllmedel
Additiv
Polyolefiner
Styrenplaster
Polyamider
Polyestrar
Polykarbonat
Akrylplaster
Acetalplaster
Termoelaster
Analytisk
Kemi
Handle http://hdl.handle.net/2043/4055 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics