Tolkning av spektrum från Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR) på industriella termoplaster

DSpace Repository

Tolkning av spektrum från Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR) på industriella termoplaster

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Schön, Martin
dc.contributor.author Andersson, Daniel
dc.date.accessioned 2007-05-09T12:25:59Z
dc.date.available 2007-05-09T12:25:59Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4055
dc.description Polykemi AB använder kontinuerligt FTIR-analys för materialidentifiering, felsökning och utveckling. Företaget har ett omfattande referensbibliotek med spektra för råvaror i form av polymerer, additiv, fyllmedel och förstärkningsmedel. Företaget köper rena polymerer som modifieras genom att polymer och fyllmedel blandas i en extruder och en plastsammansättning erhålls. Den praktiska delen av examensarbetet inleddes med upptagande av FTIR-spektrer från några av de termoplaster, additiv, fyllmedel och förstärkningsmedel som företaget använder. Slutligen upptogs spektrer från ett antal modifierade plaster. Dessa spektrer tolkades och de ingående ämnena identifierades. Två olika metoder har använts vid analyserna: filmteknik och diffus reflektans. Vid studien av de modifierade plasterna användes även utbränning av proverna för att underlätta identifikation av oorganiska fyllmedel. Syftet är att examensarbetet ska kunna användas för att öka den befintliga kompetensnivån avseende FTIR-analys. en
dc.description.abstract Polykemi AB uses FTIR-analysis continuously in material identification, trouble shooting and development. The company has an extensive library of references containing spectra of raw material (polymers, additives, filling materials and fortifiers). The company buy pure polymers which are modified by mixing with filling material in an extruder, which result in a polymeric compound. The practical part of this bachelor thesis was initiated with collecting of FTIR-spectra from some of the thermopolymers, additives, filling materials and fortifiers which the company uses. Finally spectra of some polymeric compounds were collected. These spectra were interpreted and the included materials were identified. Two different methods were used to collect spectra: polymer film and diffuse reflectance. In the study of modified polymers burnout was used to facilitate the identification of inorganic filling materials. The purpose of this bachelor thesis is intended to increase the existing level of competence regarding FTIR-analysis. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en
dc.subject FTIR en
dc.subject Termoplaster en
dc.subject Tolkning en
dc.subject Spektra en
dc.subject Pigment en
dc.subject Tillsatser en
dc.subject Fyllmedel en
dc.subject Additiv en
dc.subject Polyolefiner en
dc.subject Styrenplaster en
dc.subject Polyamider en
dc.subject Polyestrar en
dc.subject Polykarbonat en
dc.subject Akrylplaster en
dc.subject Acetalplaster en
dc.subject Termoelaster en
dc.subject Analytisk en
dc.subject Kemi en
dc.title Tolkning av spektrum från Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR) på industriella termoplaster en
dc.title.alternative Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) spectral interpretation of industrial polymer compositions en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics