Förskolebarn med koncentrationssvårigheter - Utifrån pedagogers perspektiv

DSpace Repository

Förskolebarn med koncentrationssvårigheter - Utifrån pedagogers perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarn med koncentrationssvårigheter - Utifrån pedagogers perspektiv
Author Bengtsson, Tina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att försöka ta reda på olika pedagogers uppfattning om begreppet koncentrationssvårigheter. Vad begreppet betyder och vilka metoder/hanteringssätt som lämpar sig bäst för att hjälpa dessa barn. Syftet var även att ta reda på om man behandlar förskolebarn med koncentrationssvårigheter annorlunda än andra förskolebarn och om man behöver ta reda på orsaken till svårigheterna för att kunna hjälpa barnet. Två förskollärare och en specialpedagog har intervjuats, varav alla har erfarenheter av barn med koncentrations- svårigheter. Intervjuerna har kompletterats med 25 enkäter av olika pedagoger. Det visade sig att begreppet kan tolkas på många olika sätt och att det finns många olika hanteringssätt för att hjälpa dessa barn. Vuxna har en viktig roll i processen, som måste finnas till för barnet genom att hjälpa och stötta det på vägen. Dessa barn behandlas annorlunda än andra barn, men å andra sidan behandlas alla barn olika, utifrån sina egna förutsättningar och behov. Det är även viktigt att ta reda på vad svårigheter beror på för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt. För vet man inte vad som är fel eller vad som orsaker svårigheterna, kan man inte hjälpa barnet på rätt sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject koncentrationssvårigheter
förskolebarn
pedagoger
hanteringssätt
hjälp
Handle http://hdl.handle.net/2043/4063 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics