Undervisning i och om hembygden

DSpace Repository

Undervisning i och om hembygden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning i och om hembygden
Author mårtensson, Karna
Date 2006
Swedish abstract
Mitt arbete har kretsat kring begreppet hembygd. Jag har bland annat tittat närmre på hur ämnet hembygdskunskap såg ut då det mellan 1919 och 1955 fanns som fristående skolämne samt vilken relevans ämnet har för dagens skola. Genom en enkätundersökning och litteraturstudier har jag undersökt på vilket sätt dagens styrdokument betonar studier av och i närmiljön samt på vilket sätt pedagoger i Kävlinge arbetar med detta. Fokus har legat på metod och material. Trots styrdokumentens tydliga krav på verklighetsnära undervisning visar min undersökning att undervisning i och om närmiljön är tydligt eftersatt i Kävlinges låg- och mellanstadieskolor. Enligt pedagogerna är detta bland annat ett resultat av penga-, material-, idé- och tidsbrist. En del av mitt arbete har därför handlat om att färdigställa den bifogade idékatalogen Kävlinge i skolan, en användarvänlig tipssamling lämplig att använda inför och under ett eventuellt arbete om och i Kävlinge.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hembygd
hembygdsundervisning
Kävlinge
närmiljö
undervisning
närområde
Handle http://hdl.handle.net/2043/4070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics