Våldsbrottsligheten - ökande, minskande eller konstant? Ett diskussionsunderlag

DSpace Repository

Våldsbrottsligheten - ökande, minskande eller konstant? Ett diskussionsunderlag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Våldsbrottsligheten - ökande, minskande eller konstant? Ett diskussionsunderlag
Author Andersson, Frida ; Mellgren, Caroline
Date 2007
Swedish abstract
”Kan man lita på att brottsstatistiken ger en korrekt bild av den faktiska brottsligheten?” Denna fråga är mycket omdiskuterad och svaret är allt annat än enkelt. Det råder dock konsensus kring att tillförlitligheten varierar beroende på vilken brottstyp som studeras, samt att man måste använda sig av kompletterande källor för att få en mer korrekt bild av verkligheten. Vid bland annat Polismyndigheten i Skåne har sedan ett antal år tillbaka Trygghetsmätningen varit en sådan kompletterande källa. Avseende våldsbrottslighetens utveckling i Skåne uppstod i början av året ett dilemma då den officiella statistiken visade en uppgång, medan resultaten från polisens årliga trygghetsmätning istället visade en konstant nivå av utsatthet för brott. Frågan blir då vilken källa man skall lita på (och i vilken utsträckning)? Med anledning av detta har föreliggande underlag arbetats fram. Resonemanget som följer baseras på tidigare forskning och debatt inom området, och syftar till att ge en lägesbeskrivning av den kunskap som finns idag. Underlaget har tidigare under året diskuterats i olika forum inom polismyndigheten, och ska genom denna tryckta version kunna användas även vid polisens fortsatta interna diskussioner, samt som stöd vid kontakt med media.
Series/Issue FoU-rapport;2007:1
ISSN 1650-2337
Language swe (iso)
Subject våld
mörkertal
anmälningsbenägenhet
polis
media
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Criminology
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Handle http://hdl.handle.net/2043/4071 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics