En filosofisk kritik av teorier och forskning gällande relationen mellan lärande och demokratiska arbetsformer inom svensk pedagogisk diskurs under 1990-talet och framåt

DSpace Repository

En filosofisk kritik av teorier och forskning gällande relationen mellan lärande och demokratiska arbetsformer inom svensk pedagogisk diskurs under 1990-talet och framåt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En filosofisk kritik av teorier och forskning gällande relationen mellan lärande och demokratiska arbetsformer inom svensk pedagogisk diskurs under 1990-talet och framåt
Author Åkesson, Erik
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att beskriva hur den svenska pedagogiska diskursen på 90-talet och framåt ser på förhållandet mellan kunskap och demokratiska arbetsformer inom pedagogiken och utifrån ett filosofiskt perspektiv kritisera den empiri och de teorier som föreligger. För att uppnå detta syfte har ett urval av verk gjorts utifrån kriterier gällande innehåll och tillkomstperiod. Dessa verks teorier och arbetsmetoder beskrivs och jämförs utifrån valda syfte. Författaren drar slutsatsen att det finns brister i de undersökningar som gjorts och att frågan ej kan avgöras förrän man kommer tillrätta med dessa brister.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/4072 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics