Att uppleva historia

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att uppleva historia
Author Nilsson, Linda ; Rogova, Mentore
Date 2007-05-28
English abstract
The aim of this paper is to examine the methods and thoughts that teachers in museums are inspired of. We also want to find out to what extent teachers are using the museums and the museum pedagogic in their teaching of history. The aim is also to investigate the purpose of visiting a museum in their teaching of history together with the children. We will do this by handing our questionaires to teachers but also by interviewing a museum pedagog and by visiting a museum. Through our investigation we have come to the conclusion that only a few teachers have attended the museums and used the museum pedagogic as a complement in their teaching of history the last year. Both teachers at school and teachers in the museums stress the value of experience and the authentic. This paper including the investigation is written by Linda Nilsson and Mentore Rogova. Keywords: Museum, museum pedagogic, awareness of our history, experience, authentic.
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att undersöka de metoder och tankar som museipedagoger arbetar utifrån. Vi kommer också att belysa i vilken utsträckning lärare i grundskolans tidigare år använder sig av museer och museipedagogik i sin historieundervisning. Syftet är också att ta reda på de huvudsakliga anledningarna till att lärare besöker museer i sin undervisning. Vår undersökning består av enkäter som delats ut till lärare, intervju med en museipedagog och ett besök på ett museum. Genom vår undersökning har vi kommit fram till att det inte är särskilt många lärare som det senaste året använt sig av museer eller museipedagogik som ett komplement till sin historieundervisning. Dock betonar både lärare och personal inom museet värdet av upplevelser och autenticitet. Denna uppsats inklusive undersökning är utarbetad av Linda Nilsson och Mentore Rogova. Nyckelord: Museum, museipedagogik, historiemedvetande, upplevelse, autenticitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Museum
museipedagogik
historiemedvetande
upplevelse
autenticitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/4080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics