Examensarbete 10 poäng Skönlitteratur som redskap för att fördjupa historiemedvetande

DSpace Repository

Examensarbete 10 poäng Skönlitteratur som redskap för att fördjupa historiemedvetande

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Examensarbete 10 poäng Skönlitteratur som redskap för att fördjupa historiemedvetande
Author Johannesson, Kajsa ; Åkesson, Margaretha
Date 2007-05-28
English abstract
The purpose of this study is to survey the position of fiction literature within history education. We have also surveyed the purpose of the teachers work with fiction literature in history education and if their way of working can provide a deepened historical consciousness. Our survey is built by qualative interviews with five teachers in class years four to six. Our result is that teachers' work with fiction literature can partly provide a deepened historical consciousness.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka skönlitteraturens ställning i historieundervisningen. Vi har även undersökt i vilket ändamål lärarna arbetar med skönlitteratur i historieundervisningen och om deras arbetssätt med skönlitteratur kan bidra till att fördjupa historiemedvetande. Vår undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med fem yrkesverksamma lärare i årskurserna 4 till 6. Vårt huvudresultat, i vår undersökning, är att lärarnas arbete med skönlitteratur delvis kan bidra till fördjupat historiemedvetande i historieundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fördjupat historiemedvetande
historiemedvetande
Lärare
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/4081 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics