Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

DSpace Repository

Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum
Author Engman, Marie ; Tiliander, Veronica
Date 2007
Swedish abstract
I vårt arbete vill vi försöka ta reda på medvetenheten hos lärarna gällande elevernas kulturella bakgrund. Vad betyder lärarnas medvetenhet eller icke-medvetenhet för elevens identitetsbildande? Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur ett antal lärare från Malmö och en kranskommun jobbar för att stärka elevernas kulturella identitet. När vi började resonera kring vårt arbete, kom vi fram till att vi båda hade funderingar kring huruvida våra elevers kulturella bakgrund blir synliggjorda i historieundervisningen. Då väcktes intresset kring identitet och kultur och hur det hänger ihop. Detta blev snart en utgångspunkt för våra frågor. Vidare ledde våra tankar oss till att undersöka om elevernas kulturella identitet blir bekräftade i historieundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Identitet
Kultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/4085 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics