På vilket sätt kan lärare i det multietniska klassrummet arbeta med elevers historia?

DSpace Repository

På vilket sätt kan lärare i det multietniska klassrummet arbeta med elevers historia?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title På vilket sätt kan lärare i det multietniska klassrummet arbeta med elevers historia?
Author Sjöstrand, Susanna
Date 2007
English abstract
In what ways can teachers in the multiethnic classroom work with the students history?
Swedish abstract
I det multietniska samhället som Sverige är idag, figurerar det många olika historier i klassrummet. Mitt syfte med denna uppsats är att genom undervisning och undersökning granska hur lärare i det multietniska klassrummet kan arbeta med elevers egen historia på en friskola i Malmö. Genom begreppen historiemedvetande, identitet och litteratur granskade jag hur elever med invandrarbakgrund upplever sig själva utifrån sin historiska bakgrund. Jag har valt att utföra min undersökning dels genom enkäter som elever och lärare har fått besvara, dels genom intervjuer med fyra elever på skolan. Min undersökning visar att historiemedvetande är en förutsättning för att utveckla en identitet som eleverna är medvetna om och själva får möjligheten att välja. En förutsättning för att detta ska lyckas är att historielitteraturen i skolan utvecklas till att innehålla mer än den svensk-europeiska historien. Men även att lärare vågar gå ifrån den traditionella historielektionerna och integrera elevernas historia i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject identitet
multietnisk
kulturellt kapital
historiemedvetande
litteratur
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4087 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics