INFORMATION OCH FÖRBEREDELSER I MATNINGSSITUATION PÅ VÅRDAVDELNING AV SOMATISK KARAKTÄR

DSpace Repository

INFORMATION OCH FÖRBEREDELSER I MATNINGSSITUATION PÅ VÅRDAVDELNING AV SOMATISK KARAKTÄR

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title INFORMATION OCH FÖRBEREDELSER I MATNINGSSITUATION PÅ VÅRDAVDELNING AV SOMATISK KARAKTÄR
Author Harde, Stefan ; Mirea, Andreea
Date 2007
English abstract
Harde, S & Mirea, A. How briefing and preparation is carried out in a feeding situation on a nursing ward with surgical alignment. A semistructured observational study. Degree Projekt, 10 Credit Points, Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2007. The purpose of this study was to describe how patients with decreased functions are prepared before a feeding situation. Ten observations were carried out on a nursing ward with surgical alignment. The result was analysed thru a worked up version of the basic steps for content analysis there both the latent and manifest methods were used. The thems that occurred were interplay, information as well as guidelines and routines. In those cases there information existed at preparations in line for a feeding situation verbal communication was used. The result showed that patients who were informed in a correct way and have recived sufficient time to prepare themselves before the feedingsituation often consumed more of the served meal in comparison to those that have not recived any information. Key words: ethics, feeding, information, nutrition, observation, personal contact, preparation.
Swedish abstract
Studien visade hur patienter med funktionsnedsättningar förbereds inför en matningssituation på en somatisk vårdavdelning, som även omfattar vård-personalens bemötande gentemot patienterna samt om informationen gavs. Att tydliggöra och lyfta fram patientens upplevelse av matningen, är viktigt då det har stor inverkan på måltidssituationen. Resultatet visade att de patienter som blivit informerade och fått tillräckligt med tid för att förbereda sig verkade konsumera mer av sina portioner, än de som inte fick någon information. Brister fanns fram-förallt i informationsgivningen samt den tid patienten fick till att förbereda sig inför matningen. Vårdpersonalen på avdelningen där observationerna genom-fördes tog i stort sätt hänsyn till de grundläggande värderingarna som återges i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), ICN:s etiska kod (2000) samt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). De rön som har framkommit och redovisats i resultat delen är intressanta men underlaget av de tio deltagande patienterna är i minsta laget. Därför behövs det ytterligare forskning inom ämnet för att synliggöra vikten av informationsgivning och förberedelsernas betydelse för matkonsumtionen vid måltiden på en vårdavdelning av somatisk karaktär.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
etik
förberedelser
information
matning
nutrition
observation
samspel
riktlinjer
rutiner
Handle http://hdl.handle.net/2043/4090 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics