Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor

DSpace Repository

Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor
Author Jivenå, Jennifer ; Johansson, Nina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med föreliggande examensarbete är att utveckla ett förslag på läromedel för lärare i ämnet religionskunskap i grundskolans senare år. Vi har i uppsatsen beskrivit vårt arbete utifrån ett religionspedagogiskt försök. Analys och utvärdering av detta experiment redovisas och likaså undervisningsmodellen i sin helhet. Modellen behandlar delar av kristendomen och grundar sig på diskussioner utifrån populärmusik samt estetiska moment. Vi har i litteraturöversikten fokuserat på de stöd vi kan för denna undervisningsmodell i läroplan och kursplan samt beskrivit relevant forskning på närliggande områden. Bland annat beskrivs elevers inställning till religion och livsfrågor. Vi nämner även undersökningar som behandlar vilka arbetssätt elever föredrar. Även fallgropar och prioriteringar när det gäller utvecklandet av en undervisningsplan presenteras. Det religionspedagogiska försöket resulterade, som nämnts ovan, i en undervisningsmodell som kan användas i klassrummet i sin helhet eller som delar. Elevernas uppfattning om inkorporerandet av musik och konstnärliga moment i undervisningen var positiv och modellen visade sig ha en kunskapsbringande effekt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Religionsdidaktik
livsfrågor
kristendom
musik
estetiska uttrycksformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/4101 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics