Stimulans av barns språkutveckling i en förskola

DSpace Repository

Stimulans av barns språkutveckling i en förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stimulans av barns språkutveckling i en förskola
Author Aksoy, Gülsen
Date 2007
Swedish abstract
Stimulans av barns språkutveckling i en förskola. Hur arbetar pedagogerna? (Stimulation of children’s language development in a preschool. How do the teachers work?) En betydande del av barnets lärande sker i förskolan. Språkstimulerande metoder och förskolans pedagogiska miljö är avgörande för hur väl barnet använder sitt språk senare i livet. Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagogen stimulerar barns språkutveckling i förskolan. I min undersökning använde jag kvalitativa metoder som observationer, filmning och intervjuer. De tre pedagoger som jag studerade är positivt inställda till min undersökning och de ställde gärna upp för intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet av min undersökning att den pedagogiska miljön i förskolan har stor betydelse för barnens språkutveckling, men att pedagogernas arbetsförhållanden påverkas av brist på resurser och tid samt stora barngrupper, vilket gör att de inte alltid kan arbeta pedagogiskt på ett önskat sätt. Pedagogerna har inte heller möjlighet att delta i olika verksamheter utanför skolan för att ta vara på nya kunskaper och hänga med i skolutvecklingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject stimulering
pedagoger
språklig miljö
interaktion
språklekar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4102 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics