Individuella programmet, Ett resultat av informatörernas attityder?

DSpace Repository

Individuella programmet, Ett resultat av informatörernas attityder?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individuella programmet, Ett resultat av informatörernas attityder?
Author Strömberg, Sofie ; Nilsson, Linda
Date 2007
Swedish abstract
Elever i årskurs nio står inför ett val då de ska söka till gymnasiet. De blir informerade, av studie- och yrkesvägledarna och även av rektorerna på gymnasieskolorna, om de program som det finns att välja på i deras närhet. Vi har bestämt oss för att titta närmare på den här informationen, hur den ser ut och om alla program får lika mycket uppmärksamhet. Vi har valt att inrikta oss på det individuella programmet. Detta har lett följande frågeställningar: • Vilken information får högstadieeleverna om individuella programmet? • Hur presenteras informationen för eleverna på högstadiet? • Vilka attityder har studie- och yrkesvägledare på högstadiet och rektorerna på gymnasieskolan till individuella programmet? För att nå fram till ett resultat har vi använt oss av viss litteraturgenomgång men främst av de intervjuer som vi har genomfört med sex stycken studie- och yrkesvägledare och två rektorer. I resultatet kan vi se att studie- och yrkesvägledarna använder sig av stereotyper när de kategoriserar eleverna som går på individuella programmet. De menar att det är en viss typ av människor som finns där. Både studie- och yrkesvägledarna och rektorerna är överens om att individuella programmet inte är ett program som eleverna aktivt söker, utan istället hamnar på. De är även eniga om att programmet har en negativ stämpel. Genom intervjuerna kan vi tycka oss se fördomar om individuella programmet både hos studie- och yrkesvägledarna samt rektorerna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
fördomar
individuella programmet
information
stereotyper
studie- och yrkesvägledare
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4106 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics