Omvårdnadsåtgärder vid diabetes typ 2: Egenvård med fokus på kostvanor

DSpace Repository

Omvårdnadsåtgärder vid diabetes typ 2: Egenvård med fokus på kostvanor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnadsåtgärder vid diabetes typ 2: Egenvård med fokus på kostvanor
Author Linnér, Kenneth ; Voog, Jonas
Date 2007
English abstract
Diabetes type 2 is an endemic disease that increases in the World. The purpose with this literature study was to examine which nursing interventions nurses could do to help the patient into more improved self-care through changing diet habits in their daily life. The study method was based upon 10 scientific articles, with three central categories as included information/education, coordinating and support, they where divided in seven sub-categories: Education about diet, goal and planning, physical activity, contact, and follow-up, solution of problems, which introduced in the result. It emerged in the study results that the nurse had an important function in patients safe-care through to teach both informal and formal and to be a support to future lifestyle change.
Swedish abstract
Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ständigt ökar i Världen. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan göra för att hjälpa patienten till en förbättrad egenvård genom ändrade kostvanor i deras dagliga liv. Studien baserades på 10 vetenskapliga artiklar och huvudkategorier som innefattade information/undervisning, samordning samt stöd. Dessa var uppdelade i sju underkategorier: kost, fysisk aktivitet, mål och planering, bemötande, motivation, kontakt och uppföljning, problemlösning, vilka presenterats i resultatet. Det framkom i studien att sjuksköterskan hade en en viktig funktion i patientens egenvård genom att undervisa både informellt och formellt samt vara ett stöd för framtida livsstilförändringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diabetes typ 2
egenvård
kost
omvårdnadsåtgärder
patientundervisning
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/4107 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics