Svårigheter i livets slutskede hos personer med hiv/aids

DSpace Repository

Svårigheter i livets slutskede hos personer med hiv/aids

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svårigheter i livets slutskede hos personer med hiv/aids
Author Bogren, Josefine ; Nilsson, Sofia
Date 2007
English abstract
When nurses meet people with AIDS it’s mostly in the palliative stage, where it’s important to have knowledge about the problems these patients are experiencing. The aim of this study was to compile scientific literature regarding the difficulties people living with HIV/AIDS are experiencing at the end of life. A literature study has been used as a method and the result has been based on nine scientific articles of good or moderate quality. The result shows how different people living with HIV/AIDS experience physical problems, psychological concerns, social troubles and spiritual needs at the end of life. As a nurse it’s important to notice the patients’ difficulties, to be able to provide for their needs.
Swedish abstract
När sjuksköterskor möter personer med aids är det främst i det palliativa skedet och det är då viktigt att ha kunskaper om dessa patienters upplevda problem. Syftet med denna studie var att sammanställa vetenskaplig litteratur rörande svårighe-ter som personer som lever med hiv/aids upplever i livets slutskede. En litteratur-studie har använts som metod och som grund för resultatet har nio vetenskapliga artiklar av god eller medel kvalitet använts. Resultatet visar på hur olika personer med hiv/aids upplever fysiska besvär, psykiska bekymmer, sociala svårigheter och spirituella behov i livets slutskede. Det är som sjuksköterska viktigt att uppmärksamma patienternas problem, för att kunna tillgodose deras behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject aidspatient
hospicevård
litteraturstudie
palliativ vård
svårigheter
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/4113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics