Faktorer av betydelse i det preventiva omvårdnadsarbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus

DSpace Repository

Faktorer av betydelse i det preventiva omvårdnadsarbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Faktorer av betydelse i det preventiva omvårdnadsarbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus
Author Persson, Huong ; Brandin, Ida
Date 2007
English abstract
Prevention is an important part of the work to reduce the development of osteoporosis, were unfortunately enough effort is not used on women. The purpose of this literature review is therefore illuminate which factors could be of importance in the preventive work when it comes to osteoporosis in postmenopausal women. The method is a literature review, carried out with inspiration in Goodman’s model. For the study, eleven scientific articles were used that were revised according to a protocol in Willman & Stoltz (2002). The result were divided into five themes; the importance of diet, sunlight as a source of vitamin D, Physical activity, The influence of smoking on bone mass and the nurse’s preventive patient education. The result showed that it is important that the diet contains for example calcium, protein and vitamin C. Exposure to sunlight is also important to provide for vitamin D. Physical activity of various types is recommended and to quit smoking stop the negative effect on bone mass. The nurse has an important role in educating patients in the preventive work. The conclusion is that it is effective to work preventive with postmenopausal women with osteoporosis.
Swedish abstract
Prevention är en viktig men otillräckligt utvecklad del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete vad gäller kvinnor i riskzonen för att utveckla osteoporos. Syftet med denna litteraturstudie är därför att belysa vilka faktorer som är av betydelse i det preventiva arbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus. Metoden är en litteraturstudie, som genomfördes med inspiration av Goodmans modell. Till studien användes 11 vetenskapliga artiklar som granskades enligt protokoll ur Willman och Stoltz (2002). Resultatet indelades i fem teman; Kostens betydelse, Solljus som källa till vitamin D, Fysisk aktivitet, Rökningens inverkan på benmassan samt sjuksköterskans preventiva patientundervisning. Det är viktigt att kosten innehåller bland annat kalcium, protein och C-vitamin. Det är viktigt att exponeras för solljus för att kunna tillgodose sig vitamin D. Fysisk aktivitet i olika former rekommenderas och rökningens negativa inverkan på benmassan. Sjuksköterskan har en betydande roll i undervisning av patienter i det förebyggande arbetet. Slutsatsen är att det är effektivt att arbeta preventivt med postmenopausala kvinnor som har osteoporos.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kvinnor
Omvårdnad
Osteoporos
Postmenopausal
Prevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/4117 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics