Metoder med inriktning på beteendeförändringar för personer i behov av förändrade kostvanor

DSpace Repository

Metoder med inriktning på beteendeförändringar för personer i behov av förändrade kostvanor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Metoder med inriktning på beteendeförändringar för personer i behov av förändrade kostvanor
Author Olsson, Robert ; Ståleker, Henrik
Date 2007
English abstract
Olsson, R & Ståleker, H. Methods that focuses on behavioural changes for individuals in need of changes in their eating habits. –A literature review. Degree Project, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2007. To motivate patients to lasting changes in their eating habits is the most difficult part in a conversation about diet. The Aim of this literature review was to enlighten those/which methods that focused on changes in behavior and could be used to bring a lasting change to the eating habits to those individuals in need of that. The chosen Method was a literature review with a systematic approach, based on 10 scientific articles. The articles were examined in accordance with the model of Goodman. The Result pointed out four different types of models for changing behavior that were effective in changing a eating habit: Individual, Group based, a combination of both Individual- and Group based methods, together with using Internet to bring forward a method of changing behavior. The Conclusion showed that no significant method could be pointed out. In the efforts of finding a lasting change in eating habits, should the nurse endeavour to emphasize the empowerment of the individual, focus on motivating people and to transfer knowledge. The methods that contained these constituents also proved to be the most effective when it came to perserving lasting changes in behavior.
Swedish abstract
Olsson, R & Ståleker H. Metoder med inriktning på beteendeförändringar för personer i behov av förändrade kostvanor. – En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2007. Att motivera patienter till bestående kostförändringar är den svåraste biten i ett kostsamtal. Syftet med den här litteraturstudien var att belysa vilka metoder med inriktning på beteendeförändringar som kunde användas för att få till stånd en förändring i kostvanor hos personer i behov av detta. Den valda Metoden var en litteraturstudie med en systematisk ansats och byggd på 10 artiklar. Artiklarna granskades enligt Goodmans modell. Resultatet visade att fyra typer av metoder för beteendeförändring var effektiva för att förändra kostvanor: Individuella, gruppbaserade, en kombination av individuella- och gruppbaserade metoder samt användandet av Internet för att framföra en modell för beteendeförändring. Slutsatsen var att en allenarådande modell inte kunde utses. Men för en mer bestående förändring av kostvanorna bör sjuksköterskan sträva efter att lyfta fram individens empowerment, fokusera på att motivera personer samt att överföra kunskap. Metoderna som innehöll dessa beståndsdelar visade sig vara de mest effektiva för mer bestående förändringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject beteendeförändringar
empowerment
kostvanor
motivation
omvårdnad
rådgivning
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/4119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics