Trycksår. Hur sjuksköterskan kan motverka utveckling och underlätta läkning av trycksår- En litteraturstudie

DSpace Repository

Trycksår. Hur sjuksköterskan kan motverka utveckling och underlätta läkning av trycksår- En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trycksår. Hur sjuksköterskan kan motverka utveckling och underlätta läkning av trycksår- En litteraturstudie
Author Bengtsson, Viktoria ; Engström, Pierre
Date 2007
English abstract
Patients with pressure ulcers will suffer from both mental and physical illness. The majority of patients are older people who are immobile and malnourished. The authors were interested in examining how pressure ulcers could be avoided, and how the wound healing could be improved. The aim of this study was to investigate the meaning of a correct risk assessment used to prevent pressure ulcers forming over a period of time and whether or not nutrition would have any influence on the healing process of pressure ulcers. A literature review was chosen and the Goodman’s (1993) method was used for the study of the subject. Ten articles were read and analysed. The results shows that risk assessment tools can be useful in nursing to prevent pressure ulcers, but that perhaps further development and simplification of risk assessment tools is needed. The authors also found that there is a high probability that food supplements helps to improve pressure ulcer healing.
Swedish abstract
Patienter med trycksår lider av både fysisk och psykisk ohälsa. Många av dem är oftast äldre, stillasittande och kanske även undernärda. Författarna ville undersöka hur trycksår kunde förhindras samt läka bättre. Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av korrekt riskbedömning för trycksår så att preventiva åtgärder sätts in i rätt tid. Vidare var författarna intresserade av hur en adekvat näringstillförsel inverkar på sårläkningsprocessen. En litteraturstudie enligt Goodmans (1993) metod valdes. Tio artiklar ligger som grund. Resultatet pekar mot att riskbedömningsinstrument är funktionella redskap i trycksårförebyggande omvårdnadsarbete men att det möjligen behövs vidareutveckling och en eventuell förenkling av riskbedömningsinstrumenten. Författarna fann också att det är högst troligt att en adekvat näringstillförsel förbättrar sårläkningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nutrition
Omvårdnad
Prevention
Riskbedömning
Sårläkning
Trycksår
Nursing
Nutrition
Pressure ulcer
Prevention
Risk assessment
Wound healing
Handle http://hdl.handle.net/2043/4121 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics