Betydelsen av praktisk matematikundervisning

DSpace Repository

Betydelsen av praktisk matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av praktisk matematikundervisning
Author Sturesson, Annika
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärare förhåller sig till praktisk matematik, hur de tar sig an undervisningen och vad de vill uppnå med tanke på elevernas utveckling och förståelse för ämnet. Med studien vill jag också se hur praktisk matematik fungerar i undervisningen. För att få svar på mina frågor har jag intervjuat lärare på olika skolor, från årskurs 1 till 5. Jag har gjort klassrumsobservationer för att se hur lärare tar sig an undervisningen och därefter jämfört med intervjusvaren. Praktisk matematik grundar sig på att eleverna får arbeta på ett konkret sätt, där de ser kopplingen mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken. Med arbetssättet vill man skapa en varierande undervisning där eleverna lär sig på olika sätt och får använda alla sina sinnen. Resultatet visar att det är vanligt med praktisk matematik när lärarna ska gå igenom något nytt moment, så att eleverna får en förståelse. Med undersökningen fann jag att samtal har en betydande roll när man arbetar praktiskt, speciellt för elever som har svenska som andraspråk och matematiksvårigheter. Får eleverna samtala och vara delaktiga i undervisningen, leder det till att de får en tydligare inblick i matematiska begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject praktisk
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics