Dockor, bilar och klossar - vilken syn har pedagoger på leksaker i förskolan

DSpace Repository

Dockor, bilar och klossar - vilken syn har pedagoger på leksaker i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dockor, bilar och klossar - vilken syn har pedagoger på leksaker i förskolan
Author Mårtensson, Emelie ; Olsson, Jenny
Date 2007
Swedish abstract
Studien belyser pedagogers syn på leksaker i förskolan, dels ur ett genusperspektiv och dels vilket utbud som finns på förskolan. Den belyser även pedagogiska leksaker och krigs- och våldsrelaterade leksaker. Studien jämför en kommunal förskola med en Montessoriförskola. Vi valde att göra observationer på flickor och pojkars val av leksaker och vilket utbud förskolorna hade vad gällde leksaker och material.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Pedagogiska leksaker
Krigsleksaker
Montessori förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/4124 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics