Sjuksköterskans dokumentation - Intervjuer av sjuksköterskor om deras uppfattningar av omvårdnadsdokumentation

DSpace Repository

Sjuksköterskans dokumentation - Intervjuer av sjuksköterskor om deras uppfattningar av omvårdnadsdokumentation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans dokumentation - Intervjuer av sjuksköterskor om deras uppfattningar av omvårdnadsdokumentation
Author Bergström, Jenny ; Brusling, Hanna
Date 2007
English abstract
Background: The system for nursing documentation has changed since nurses require, by law to construct nursing records. This has led to patient care and nursing becoming more visible and can therefore be reviewed and controlled. Systems for improving patient care using models such as the VIPS and Melior has through time, developed. But the system for nursing documentation still requires development. Aim: The aim of the study was to explore nurses perceptions of nursing documentation. Method: A phenomenographic study was conducted through 11 interviews with nurses in a hospital in southern Sweden. Results: 244 perceptions were formulated. These were categorised into five main categories, and from these 12 sub categories were identified. The five main categories include: attention to details may prevent the purpose, what's not written, for whom does the nurse construct nursing records -and for whom doesn't she, documentation and safety of the patient, Melior and the VIPS-model.
Swedish abstract
Bakgrund: Dokumentationssystemet för sjuksköterskor har förändrats sedan sjuk-sköterskor blev skyldiga att dokumentera i patientjournalen. Detta har lett till att omvårdnaden har synliggjorts och därmed kan granskas. System för att kvalitetssäkra patientarbetet har med tiden arbetats fram, bl a VIPS-modellen och Melior. Sjuksköterskans dokumentationssystem är dock fortfarande i behov av utveckling. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors skilda uppfattningar om omvårdnadsdokumentation. Metod: På ett sjukhus i södra Sverige genomfördes en fenomenografisk studie genom intervjuer av 11 sjuksköterskor. Resultat: Av 244 uppfattningar från intervjuerna skapades fem huvudkategorier och 12 subkategorier. De fem huvudkategorierna är: noggrannhet hämmar ändamålet, sådant som inte skrivs, vem dokumenterar sjuksköterskan för - och för vem dokumenterar hon inte, dokumentation och patientsäkerhet, Melior och VIPS-modellen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dokumentation
Melior
omvårdnad
omvårdnadsprocessen
sjuksköterska
VIPS
documentation
nurse
nursing
the nursing process
Handle http://hdl.handle.net/2043/4126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics