HUR UPPFATTAR PATIENTERNA SIN SITUATION SOM KATETERBÄRARE EFTER EN UROLOGISK OPERATION? - EN EMPIRISK STUDIE

DSpace Repository

HUR UPPFATTAR PATIENTERNA SIN SITUATION SOM KATETERBÄRARE EFTER EN UROLOGISK OPERATION? - EN EMPIRISK STUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title HUR UPPFATTAR PATIENTERNA SIN SITUATION SOM KATETERBÄRARE EFTER EN UROLOGISK OPERATION? - EN EMPIRISK STUDIE
Author Wiberg, Gunilla ; Fredriksson, Susanne
Date 2007
English abstract
The purpose of this study was to investigate and describe male patients’ experiences of catheterization and how they felt about their time as a temporary catheter wearer after an urological operation. The study was carried out through qualitative interviews with ten patients in a ward at a urological clinic. The material from the interviews was analysed from a phenomenografic attempt and resulted in five categories: The importance of a good treatment, The importance of information before an operation, Unfounded fear of pain, The importance of choosing the right material, The importance of feeling safety and The relation to other people in the same situation.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studie var att undersöka och beskriva manliga patienters uppfatt- ningar av kateterisering och hur det är att, tillfälligt i samband med ett operativt urolog-iskt ingrepp, få och bära kateter. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer av tio patienter på en vårdavdelning. Materialet från intervjuerna bearbetades och analyserades med en fenomenografisk ansats och detta resulterade i fem kategorier: Vikten av ett gott bemötande, Informationen före operation har stor betydelse, Obefogad rädsla för smärta, Betydelsen av val av material, Tryggheten och relationen till medpatienter i samma situation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anxiety
catheter
effort
information
interview
pain
Handle http://hdl.handle.net/2043/4127 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics