Historiska romaner i historieundervisningen -En kvalitativ undersökning om användningen av historiska romaner i historieundervisningen.

DSpace Repository

Historiska romaner i historieundervisningen -En kvalitativ undersökning om användningen av historiska romaner i historieundervisningen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historiska romaner i historieundervisningen -En kvalitativ undersökning om användningen av historiska romaner i historieundervisningen.
Author Persson, Catarina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare upplever användningen av skönlitteratur och romaner i undervisningen i allmänhet och i historieundervisningen i synnerhet, då i form av historiska romaner. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av fyra intervjuer som undersöker om historieundervisningen kan främjas av historiska romaner som ett komplement i undervisningen och hur lärarna upplever den historiska romanens möjligheter att väcka elevernas intresse för ämnet historia. I anslutning till detta har jag även gjort en mindre undersökning i form av en kvantitativ enkät om elevernas läsvanor. Undersökningen har sin utgångspunkt i de fyra inlärningsstilarna och i Lärarnas Riksförbunds rapport som har undersökt elevers läsvanor. Undersökningens resultat visar på att främst bristen på tid, lektionstimmar och de alltför stora klasserna gör att det är svårt att använda hela historiska romaner i historieundervisningen. Utdrag från historiska romaner är ett bättre alternativ. Resultatet av undersökningen visar också att elever läser för lite både på fritiden och i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historiska romaner
Historieundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4143 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics