En studie av imperialismens framställning i svenska läromedel

DSpace Repository

En studie av imperialismens framställning i svenska läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie av imperialismens framställning i svenska läromedel
Author palm, markus
Date 2007
English abstract
A study of how the imperialism are represented in Swedish history textbooks
Swedish abstract
Examensarbetet utgör en läromedelsstudie som granskar området imperialismen i fem läroböcker i historia för gymnasiet kurs A. Metoden arbetet använder sig av en innehållsanalys och en syftesrelaterad analys med en exponerande kritik. Arbetet utgår ifrån orientalisten Edward Saids postkoloniala teori och övertar även Luis Ajagán-Lester och Masoud Kamalis begreppsapparater vid analysen av de granskade läroböckerna. Syftet med examensarbetet är att undersöka om läroböcker i historia för gymnasieskolan innehåller ett företrädelsevis västerländskt perspektiv, det vill säga om lärobokstexterna utgår från aktörer i Västeuropa och USA. Om så är fallet, vad ett sådant västerländskt perspektiv kan medföra. Resultatet visar på att alla de granskade lärobokstexterna använder sig av ett västerländskt perspektiv då historien förmedlas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject imperialism
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/4144 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics