Sverige vs. Italien - En komparativ studie av två länders framtida socialarbetare

DSpace Repository

Sverige vs. Italien - En komparativ studie av två länders framtida socialarbetare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sverige vs. Italien - En komparativ studie av två länders framtida socialarbetare
Author Pettersson, Jimmy
Date 2007
Swedish abstract
I detta examensarbete så ville jag undersöka hur de kommande socialarbetarna i två olika klasser i två olika delar av Europa ser på utbildningen, framtiden och på den kommande yrkesrollen. Jag ville utöver detta även försöka ta reda på vem det är som läser till socialarbetare och vilka anledningarna till att man gör det kan tänkas vara. Kortfattat så ville jag undersöka de eventuella likheterna samt olikheterna mellan studenterna i de två olika undersökta klasserna. Resultatet var bland annat att båda grupperna har ungefär samma anledning till varför man läser till socialarbetare, nämligen för att arbeta med människor. Detta samtidigt som man har en relativt olik social bakgrund. Men det kanske mest häpnadsväckande resultatet som framkom var att den italienska studenten känner sig mer förberedd inför den kommande yrkesrollen samtidigt som man även ansåg sig vara mer nöjd med utbildningen som helhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Enkätundersökning
jämförelse
framtidstro
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4146 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics