Torftigt eller kreativt? - sex lärares syn på talat ungdomsspråk

DSpace Repository

Torftigt eller kreativt? - sex lärares syn på talat ungdomsspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Torftigt eller kreativt? - sex lärares syn på talat ungdomsspråk
Author Ekdahl, Åsa ; Sandler, Emma
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att belysa några lärares syn på talat ungdomsspråk. Vuxengenerationen har alltid haft åsikter om ungdomsspråk och menat att det är torftigt och ovårdat, samtidigt som forskning visar att det är kreativt och nyskapande och viktigt för ungdomarna själva. Detta motsatsförhållande fann vi intressant. I egenskap av blivande lärare ville vi därför ta reda på om lärare, som ju dagligen kommer i kontakt med ungdomar och deras språk, också har en negativ syn på talat ungdomsspråk. Vi har använt oss av kvalitativ undersökningsmetod och gjort djupintervjuer med sex lärare och observerat fem av dem under minst en dag för att söka klarhet i hur de förhöll sig till talat ungdomsspråk. Vi fann att våra informanter tycktes ha en god uppfattning om vad ungdomsspråk är liksom kunskap om dess viktiga funktion för ungdomarna. Däremot fann vi att våra informanters personliga syn på talat ungdomsspråk inte var lika homogen. Med vårt underlag kunde vi därför inte se några klara tendenser hur lärare rent generellt förhåller sig till talat ungdomsspråk. Våra sex informanter täckte in hela attitydskalan från skepsis till entusiasm.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ungdomsspråk
grundskolans tidigare år
lärares attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/4147 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics