Samverkan pågår - stanna till vid Hållplats 8

DSpace Repository

Samverkan pågår - stanna till vid Hållplats 8

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Samverkan pågår - stanna till vid Hållplats 8
Author Andersson, Michael ; Davidsson, Irene
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Samverkan pågår – Stanna till vid Hållplats 8 Engelsk titel: Collaboration in progress – please wait! Nivå: Magisteruppsats i socialt arbete, maj 2007 Författare: Michael Andersson och Iréne Davidsson Handledare: Oscar Andersson Problem: I takt med att organisationer har blivit alltmer komplexa och beroende av varandra, har också samarbete och samverkan kommit i centrum. Denna studie är unik, därför att det inte tidigare har gjorts någon utvärdering av samverkans- och nätverksarbetet mellan socialförvaltning, skola och polis. Vi ska i den här uppsatsen se närmare på samverkan mellan tre olika organisationer; socialtjänst, skola och polis i stadsdelen Rosengård i Malmö. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa framgångsfaktorer och brister i samverkan och nätverksarbetet kring socialtjänstens öppenvårdsarbete bland unga kriminella på Rosengård. Metod: Då vår undersökning syftar till att ta reda vilka framgångsfaktorer som finns i arbetet kring Hållplats 8 har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer och observationer som forskningsmetoder. Resultat: Att samverkan fungerar är inte något som kan tas för givet. Förutom att det krävs stor förberedelse och stort engagemang från ledningen, krävs det också engagemang från övriga aktörer. Att ha gemensamma mål samt en öppen och ständigt pågående dialog är ytterligare förutsättningar som behövs för ett lyckat samverkansprojekt. Nyckelord: Organisationsteori, systemteori, nätverk, nätverksarbete, samverkan, samsyn, system, kommunikation, kriminalitet, ungdomar, barn, Rosengård.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Organisationsteori
systemteori
nätverk
nätverksarbete
samverkan
samsyn
system
kommunikation
kriminalitet
ungdomar
barn
Rosengård
Handle http://hdl.handle.net/2043/4149 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics