Interkulturell kompetens i skolan Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer Intercultural competence i shcool Meetings between pupils from culturally different learning environments

DSpace Repository

Interkulturell kompetens i skolan Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer Intercultural competence i shcool Meetings between pupils from culturally different learning environments

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Interkulturell kompetens i skolan Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer Intercultural competence i shcool Meetings between pupils from culturally different learning environments
Author Einarsson, Anneli
Date 2007
Swedish abstract
I Lpo 94 framgår skolans ansvar att motverka främlingsfientlighet och intolerans genom kunskap, öppen kommunikation och aktiva insatser. Detta arbete beskriver ett projekt, där elever från två olika kulturella skolmiljöer möts och har gemensamma lektioner. Syftet med detta arbete, är att undersöka hur 14-åriga elever från två olika kulturella skolmiljöer, upplever att möta varandra. Uppsatsen behandlar vad som händer i denna process och beskriver vilka reflektioner som väcks hos elever och pedagoger. Metoden har varit att observera eleverna vid våra gemensamma lektioner, och att dokumentera, elevernas skriftliga och muntliga reflektioner. Även lärarnas reflektioner har dokumenterats. Eleverna har också intervjuats. Projektet har visat att det är möjligt och önskvärt, att samarbeta mellan skolor, men att det kräver resurser och att pedagogerna måste ha tillräckligt med tid, för planering och utvärdering. En viss utveckling har kunnat iakttas när det gäller att utveckla ett interkulturellt synsätt. Eleverna hade en del föreställningar, om hur det skulle bli att mötas och fick i vissa avseenden, ompröva sina föreställningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Interkulturell kommunikation
kommunikation
kultur
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/4163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics