Vem studerar vid komvux Kronborg?

DSpace Repository

Vem studerar vid komvux Kronborg?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem studerar vid komvux Kronborg?
Author Liljeqvist, Håkan
Date 2007
Swedish abstract
För tjugo år sedan lades fartygstillverkningen ned vid Kockums varv i Malmö. Det blev inledningen för en strukturomvandling på Malmös arbetsmarknad som än idag inte återhämtat sig. Under dessa 20 år har Malmö förändrats i många avseende, och den här studien är inriktad på de senaste 13 åren. För ungefär 13 år sedan upplöstes även det som i samhällsekonomiska kretsar kallas den svenska modellen och som bland annat gick ut på att staten skulle ta ett ansvar för att arbetskraftens kompetens motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. I inledningen av 2007 bantade Komvux Kronborg kraftigt sin verksamhet som en följd av bland annat minskat stadsbidrag. Syftet med undersökningen är att se vem som läser på komvux Kronborg ur ett individperspektiv och varför de gör de ur ett samhällsperspektiv. Studien är gjord utifrån den svenska modellen, en vidareutveckling av Keynes samhällsekonomiska teorier om samhällets ansvar för en långsiktig ekonomisk tillväxt. Undersökningen är gjord med utgångspunkt både i kvantitativa och kvalitativa undersökningar i form av enkäter och intervjuer. Resultatet från enkäter och intervjuer är kopplade till statistik för Malmö. Utifrån ett individperspektiv kan det konstateras att elevgruppen de senaste 13 åren blivit markant yngre samtidigt som den har en längre utbildningsbakgrund. Ungefär två tredjedelar av eleverna har som mål med sina studier att gå vidare till högskolan. Andelen studenter som har arbetslöshet som alternativ till sina studier har under samma period minskat. Utifrån ett samhällsperspektiv visar studien att komvux Kronborg haft betydelse för den ökade utbildningsnivån i Malmö genom att studien påvisar ett samband mellan komvuxstudier och högskolestudier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsmarknadspolitik
Den svenska modellen
Komvux
Malmö
Utbildningsnivå
Handle http://hdl.handle.net/2043/4164 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics