Handledning av sjuksköterskestudenter - faktorer som påverkar handledning under verksamhetsförlagd utbildning

DSpace Repository

Handledning av sjuksköterskestudenter - faktorer som påverkar handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handledning av sjuksköterskestudenter - faktorer som påverkar handledning under verksamhetsförlagd utbildning
Author Lennartsson, Anna ; Qwinten, Camilla
Date 2007
English abstract
Preceptoring student nurses is an important task for registered nurses because the students are their future colleagues, and has to be able to work independently and feel secure in their future professional role. The aim of this study was to shed light on the factors that are important in preceptoring student nurses in clinical education. The method is a study of literature based on the model of Goodman. The result of this study is based on a sample that consists of 10 scientific articles. The result consists of opinions from both registered nurses an student nurses. Five themes that are important in preceptoring student nurses in clinical education have been identified. These themes were: the role and preparation of the preceptor, time, self-confidence and independence, attitudes, and reflection and feedback.
Swedish abstract
Handledning av sjuksköterskestudenter är en viktig uppgift för leg. sjuksköterskor då studenterna är de framtida arbetskollegerna som ska kunna arbeta självständigt och känna trygghet i yrkesrollen. Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som kunde vara betydelsefulla i handledningen av sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Metoden var litteraturstudie med systematisk ansats där Goodmans modell följdes. Tio kvalitativa, vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna studies resultat. Resultatet visade att betydelsefulla faktorer för handledning av sjuksköterskestudenter var handledarens förberedelse och roll, tid för handledning, studentens självförtroende och självständighet, attityder hos handledaren samt möjlighet till reflektion och återkoppling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject handledning
sjuksköterskestuderande
verksamhetsförlagd utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4166 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics