Sjuksköterskans transkulturella omvårdnad

DSpace Repository

Sjuksköterskans transkulturella omvårdnad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans transkulturella omvårdnad
Author Persson, Annika ; Stam, Elisabet
Date 2007
English abstract
The fast global migration demands good knowledge for the nurse to be able to conduct transcultural care. The aim of the study was to examine new trained nurses' experience of transcultural nursing. A data collection took place by using a questionnaire, distributed on two hospital clinics. The material was processed via qualitative content analysis which resulted in three categories: communication difficulties, openness for the individual and transcultural nursing in the nurse education. The implication can be useful both for nurse students and for clinical active nurses.
Swedish abstract
Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra transkulturell omvårdnad. Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors erfarenhet av transkulturell omvårdnad. Datainsamling skedde med hjälp av en enkät, utdelad på två kliniker. Materialet bearbetades via kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier: kommunikationssvårigheter, öppenhet för individen och transkulturell omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen. Tillämpningen kan vara användbar för både sjuksköterskestudenter och för kliniskt verksamma sjuksköterskor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Enkät
kommunikation
patient
sjuksköterska
transkulturell omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/4169 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics