Huvudvärk och ont i magen − är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser.

DSpace Repository

Huvudvärk och ont i magen − är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Huvudvärk och ont i magen − är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser.
Author Andersson, Eva ; Östlin, Ingela
Date 2007
English abstract
ABSTRACT Eva Andersson & Ingela Östlin (2007) Headache and stomach ache− is it stress. A study about twelve children with special pedagogue effort. School development and management, master of special pedagogue. School of Teacher Education. Malmö University. The purpose of this study was to examine if pupil with special pedagogue effort are stressed measure off this effort. The study gives a summary of earlier research of children and stress from a community perspective. A qualitative study where the pupil were telling, how a normal day looked like. The pupil was implementing about a number of stress symptoms such as stomachache, headache and feelings of uneasy. Our conclusion from this study is that pupil associate stress with being hurry. However they did not link their symptoms with their own stress. In other words they know what stress is but did not see them self as being stressed. Keywords: Children, KASAM, Special pedagogue effort, Stress Eva Andersson Tranbärsstigen 82 571 37 Nässjö Ingela Östlin Björkbackavägen 8 556 28 Jönköping Instructor: Ingrid Sandén Examiner: Lotta Anderson
Swedish abstract
ABSTRAKT Eva Andersson & Ingela Östlin (2007) Huvudvärk och ont i magen − är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser. (Headache and stomach ache − is it stress A study about twelve children with special pedagogue efforts) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie var att undersöka om elever som har specialpedagogiska insatser blev stressade på grund av dessa åtgärder. Studien ger en sammanfattning av tidigare forskning om barn och stress ur ett samhällsperspektiv. En kvalitativ studie genomfördes där eleverna berättade om hur en dag såg ut för dem. De nämner då ett antal stressymtomen som magont, huvudvärk och olustkänslor. Resultatet av studien var att eleverna satte stress i samband med att ha bråttom. Däremot kopplade de inte ihop sina symtom med att de själva var stressade. De vet alltså vad stress är, men såg inte sig själva som stressade. Nyckelord: Barn, KASAM, Specialpedagogiska insatser, Stress Eva Andersson Tranbärsstigen 82 571 37 Nässjö Ingela Östlin Björkbackavägen 8 556 28 Jönköping Handledare: Ingrid Sandén Examinator: Lotta Anderson
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn,
KASAM,
Specialpedagogiska insatser
Stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/4176 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics