Skönlitteratur i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteratur i förskolan
Author Tykesson, Carina ; Wahldén, Anna-Lena
Date 2007
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med detta arbete är att undersöka när, hur och varför skönlitteratur används i förskolans verksamhet. För att uppnå våra syften har vi gjort vår undersökning i två förskolor där vi har observerat verksamheten under fem arbetsdagar på vardera förskola. Vi har också genomfört kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. Resultatet av intervjuerna och observationerna visar att pedagogerna är ganska medvetna om skönlitteraturens betydelse men att de inte använder sig av skönlitteratur i den pedagogiska verksamheten på det sätt som aktuell forskning förespråkar. Vår slutsats blir att pedagogernas retorik och praktik inte stämmer överens. Pedagogerna berättar om skönlitteraturen som något fantastiskt och betydelsefullt medan observationerna visar att skönlitteraturen förekommer vid fåtal tillfällen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
skönlitteratur
läsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4178 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics