Skolungdomars intolerans - hur kan attityder förändras

DSpace Repository

Skolungdomars intolerans - hur kan attityder förändras

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolungdomars intolerans - hur kan attityder förändras
Author Lindbladh, Daniel
Date 2007
Swedish abstract
Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet genomförde 2004 en studie bland 10 600 skolungdomar för att undersöka deras tolerans. Resultatet av undersökningen visade att det fanns en relativt stort grupp intoleranta skolungdomar i Sverige. Syftet med min studie är att undersöka intoleransen bland årskurs nio eleverna på min partnerskola, samt om deras eventuella antisemitiska åsikter kan förändras genom att besöka ett koncentrationsläger och träffa en före detta lägerfånge, för att sedan jämföra mitt resultat med Brå:s Intoleransrapport. Studien grundar sig på enkäter som har delats ut till årskurs nio eleverna samt en del intervjuer med samma elever. Resultatet av studien visar tydliga tecken på att studiebesök fungerar som ett bra komplement till den vanliga undervisningen, då både andelen förintelse förnekare och intoleranta elever har minskat i och med besöket. Jag anser att skolan kommer att få en viktigare roll med moraliska uppfostran i framtiden, då det finns många aktörer i samhället som påverkar skolungdomarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject intolerans
attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/4179 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics