Skolungdomars intolerans - hur kan attityder förändras

DSpace Repository

Skolungdomars intolerans - hur kan attityder förändras

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindbladh, Daniel
dc.date.accessioned 2007-06-15T08:11:58Z
dc.date.available 2007-06-15T08:11:58Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4179
dc.description Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet genomförde 2004 en studie bland 10 600 skolungdomar för att undersöka deras tolerans. Resultatet av undersökningen visade att det fanns en relativt stort grupp intoleranta skolungdomar i Sverige. Syftet med min studie är att undersöka intoleransen bland årskurs nio eleverna på min partnerskola, samt om deras eventuella antisemitiska åsikter kan förändras genom att besöka ett koncentrationsläger och träffa en före detta lägerfånge, för att sedan jämföra mitt resultat med Brå:s Intoleransrapport. Studien grundar sig på enkäter som har delats ut till årskurs nio eleverna samt en del intervjuer med samma elever. Resultatet av studien visar tydliga tecken på att studiebesök fungerar som ett bra komplement till den vanliga undervisningen, då både andelen förintelse förnekare och intoleranta elever har minskat i och med besöket. Jag anser att skolan kommer att få en viktigare roll med moraliska uppfostran i framtiden, då det finns många aktörer i samhället som påverkar skolungdomarna. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject intolerans en
dc.subject attityder en
dc.title Skolungdomars intolerans - hur kan attityder förändras en
dc.title.alternative Schoolchildren’s intolerance - how can attitudes change en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Samhällsvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics