RÄTTEN ATT FÅ VARA BARN - En studie av barngruppsverksamheters arbete med barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

DSpace Repository

RÄTTEN ATT FÅ VARA BARN - En studie av barngruppsverksamheters arbete med barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title RÄTTEN ATT FÅ VARA BARN - En studie av barngruppsverksamheters arbete med barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa eller våld
Author Olsson, Marléne ; Högberg Ekholm, Alexandra
Date 2007
Swedish abstract
Högberg Ekholm, A & Olsson, M. Rätten att få vara barn. En studie av barngruppsverksamheters arbete med barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Examensarbete i socialt arbete 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2007. Vi har studerat och beskrivit tre olika verksamheter som arbetar med barn som växer upp i en hemmiljö vilken präglas av missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Syftet med vår studie är att undersöka socialarbetarnas beskrivningar av hur de bemöter dessa barn och den problematik de lever med och vilka faktorer som, enligt de yrkesverksamma, gör att vissa barn klarar svåra uppväxtförhållanden bättre än andra. Studien grundar sig på informanternas personliga uppfattningar av den verksamhet de arbetar inom. Vi har sedan kopplat studiens resultat till tre olika teorier för att se om man kan se ett samband mellan teori och praktik. Vi fann i vårt resultat att alla informanter berättar om att deras roll i verksamheten är att motivera och stödja barnen i deras utveckling och att de aldrig kan påtvinga barnen en förändring utan att den måste komma inifrån dem själva. Under intervjuerna har alla framhävt vikten av att stärka och lyfta fram olika skyddsfaktorer hos barnen. Alla har särskilt betonat betydelsen av det sociala nätverket för barnen, att de har minst en vuxen person i sin närhet att vända sig till.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barngruppsverksamhet
våld
psykisk ohälsa
missbruk
föräldrars omsorgsförmåga
signifikanta andra
salutogenes
anknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4183 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics