Det odefinierade barnperspektivet

DSpace Repository

Det odefinierade barnperspektivet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det odefinierade barnperspektivet
Author Johansson Borg, Hanna ; Ingvarsson, Pernilla
Date 2007
Swedish abstract
I denna uppsats undersöker vi, genom att göra tematiserade semistrukturerade forskningsintervjuer, hur fem socialarbetare som arbetar med utredningar som rör barns livssituation uppfattar vad som menas med barnperspektiv och hur de använder barnperspektiv i sina utredningsarbeten. Våra frågeställningar är: Vad innebär det enligt socialarbetare som arbetar med utredningar som rör barn att arbeta utifrån ett barnperspektiv, och hur använder de barnperspektivet i sitt utredningsarbete? Finns det möjlighet för barnet att vara delaktigt i utredningen? Påverkar barnets ålder hur socialarbetarna förhåller sig till barnperspektivet? Utgår socialarbetarna från teorier om barns behov i utredningsarbetet? Informanternas syn på barnperspektiv handlar till stor del om att det är viktigt att se barnet och göra dess röst hörd. Samtliga informanter utgår från ett barnperspektiv som är den vuxens syn på barnet och dess bästa. Barnet ges stora möjligheter att vara delaktig i utredningen, men har dock inte någon större möjlighet att påverka den rekommendation som blir resultatet av utredningen. Informanternas syn på den teoretiska förankringen varierar, men BBIC och miljöterapi är de utgångspunkter man har i sitt arbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barns behov i centrum (BBIC)
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Delaktighet
Utredningsarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/4184 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics