Familjeklass - ett specialpedagogiskt verktyg?

DSpace Repository

Familjeklass - ett specialpedagogiskt verktyg?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Familjeklass - ett specialpedagogiskt verktyg?
Author Widell, Petra
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att beskriva vad familjeklass är samt att studera om familjeklass är ett specialpedagogiskt verktyg. För att kunna undersöka detta har jag valt att genom intervjuer se vilka behov som finns hos de elever som väljer att medverka i familjeklass, och vilka resurser och vinster som familjeklassen ger elever, föräldrar och pedagoger. Jag kommer även att studera vilka farhågor som finns kring att medverka i familjeklassen. Slutligen kommer jag att undersöka vilket resultat som eleven får av att delta. I min litteraturstudie har jag valt att undersöka vad som finns skrivit om familjen och skolan, samt det samspel som sker mellan elev, förälder och pedagog. Dessa är de viktigaste bitarna i familjeklassarbetet. Resultatet av min undersökning har jag analyserat med hjälp av Antonovskys teori om KASAM. Jag kom fram till att den teorin var applicerbar på familjeklassarbetet. I min undersökning kom jag fram till att familjeklassen är ett utmärkt specialpedagogiskt verktyg. Ett deltagande leder oftast till att eleven hanterar sin skolsituation på ett bättre sätt.Detta medför att han eller hon kan förbättra sina betyg, samt att pedagogerna och föräldrarnas bemötande av dem som elever blir bättre.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject beteendeförändring
familjeklass
föräldrasamverkan
specialpedagogiskt verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/4189 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics