Kompetensutveckling för en skola för alla. Lärares uppfattning om kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Kompetensutveckling för en skola för alla. Lärares uppfattning om kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kompetensutveckling för en skola för alla. Lärares uppfattning om kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd
Author Enberg, Siv
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka om lärares uppfattning är att de får meningsfull kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kompetensutveckling. Med hjälp av enkätundersökning ville jag beskriva lärares uppfattning om kompetensutvecklingens tre huvudkomponenter; bakgrund, process och ut-fall, skapar förutsättningar för meningsfull kompetensutveckling kring ele-ver i behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att få lärare uppfattar den kollektiva kompetensutvecklingen kring elever i behov av särskilt stöd som menings-full, medan den individuella kompetensutvecklingen upplevs som menings-full av majoriteten. Resultatet visar också att det är ovanligt med kompe-tensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever i behov av särskilt stöd
en skola för alla
kompetensutveckling
lärare
relationellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/4190 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics