Grupphandledning inom vård och skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grupphandledning inom vård och skola
Author Gustavsson, Charlotte
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att ta reda på likheter och skillnader av grupphandledning av yrkesverksamma inom vården och inom skolan. Grupperna som representerar vården kommer från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, medan grupperna som representerar skolan kommer från en förskola. Metoderna jag använt har varit observationer, frågeformulär samt intervjuer. Likheter är att grupphandledningen sker med jämna tidsintervaller, fasta mötesplatser och i stabila grupper som är arbetsteam eller arbetslag. Skillnaderna är bakgrunden till grupphandledningen och tidigare erfarenhet samt innehållet och effekten av grupphandledningen. Både erfarenheten och förväntningarna kan styra innehållet. Traditionellt är innehållet i grupphandledning inom vården klientärenden och effekten att personalen kommer vidare i sina ärenden, vilket också min undersökning visar. Målet med förskolegruppernas grupphandledning var att förbättra de kollegiala relationerna vilket också är innehållet och effekten i deras handledning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskolan
grupphandledning
handledning
kompetensutveckling
läroprocess
vården
yrkesverksamma
Handle http://hdl.handle.net/2043/4191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics