Grupphandledning inom vård och skola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gustavsson, Charlotte
dc.date.accessioned 2007-06-15T13:51:26Z
dc.date.available 2007-06-15T13:51:26Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4191
dc.description Syftet med arbetet är att ta reda på likheter och skillnader av grupphandledning av yrkesverksamma inom vården och inom skolan. Grupperna som representerar vården kommer från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, medan grupperna som representerar skolan kommer från en förskola. Metoderna jag använt har varit observationer, frågeformulär samt intervjuer. Likheter är att grupphandledningen sker med jämna tidsintervaller, fasta mötesplatser och i stabila grupper som är arbetsteam eller arbetslag. Skillnaderna är bakgrunden till grupphandledningen och tidigare erfarenhet samt innehållet och effekten av grupphandledningen. Både erfarenheten och förväntningarna kan styra innehållet. Traditionellt är innehållet i grupphandledning inom vården klientärenden och effekten att personalen kommer vidare i sina ärenden, vilket också min undersökning visar. Målet med förskolegruppernas grupphandledning var att förbättra de kollegiala relationerna vilket också är innehållet och effekten i deras handledning. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject förskolan en
dc.subject grupphandledning en
dc.subject handledning en
dc.subject kompetensutveckling en
dc.subject läroprocess en
dc.subject vården en
dc.subject yrkesverksamma en
dc.title Grupphandledning inom vård och skola en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics