Lärares attityder mot ordning och uppförande i skolan - En intervjustudie med sju lärare

DSpace Repository

Lärares attityder mot ordning och uppförande i skolan - En intervjustudie med sju lärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares attityder mot ordning och uppförande i skolan - En intervjustudie med sju lärare
Author Nilsson, Sandra ; Persson Bergevi, Eva
Date 2007
Swedish abstract
Vi har undersökt attityder gentemot ordningsbetyg/omdöme ur verksamma lärares synvinkel. Vidare ville vi ta reda på vilka faktorer de ansåg vara viktiga för att kunna skapa en bra skolmiljö. För att försöka ta reda på detta genomförde vi en kvalitativ undersökning i form av ostrukturerade intervjuer med 7 lärare. Resultatet visar att det fanns både positiva och negativa inställningar till betyg/omdöme i ordning och uppförande. Undersökningen visar också att de verkar lägga det mesta av ansvaret på en stökig skolmiljö på föräldrar och lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betyg
omdöme
ordning
skolmiljö
uppförande
Handle http://hdl.handle.net/2043/4192 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics