Gymnasieelevers uppfattning om sex- och samlevnadsundervisningen

DSpace Repository

Gymnasieelevers uppfattning om sex- och samlevnadsundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieelevers uppfattning om sex- och samlevnadsundervisningen
Author Angelöv, Stina ; Frising, Niclas
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka och få ökad förståelse för hur gymnasieelever upplever sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Med utgångspunkt från aktuellt forskningsläge där ungdomar, sexualitet och undervisning ligger i fokus, har vi knutit an till teoretiker som Giddens och Foucault. Dessa två har utvecklat teorier om människans sexualitet i dagens samhälle men knyter även an till ett historiskt perspektiv. Vilka vi har funnit användbara i vår kunskapsgrund för att problematisera och fördjupa vår syn på sexualiteten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Sex och samlevnadsundervisning
Sexualmoral
Sexualitet
Ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4193 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics