Historia och film - några lärares och elevers ställningstagande om historisk film och dokumentärer och elevers identitet i historisk film

DSpace Repository

Historia och film - några lärares och elevers ställningstagande om historisk film och dokumentärer och elevers identitet i historisk film

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Håkansson, Therese
dc.date.accessioned 2007-06-18T05:52:08Z
dc.date.available 2007-06-18T05:52:08Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4194
dc.description Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilket eller vilka ställningstagande elever och lärare har om historisk film och dokumentär, men också hur historiska filmer och dokumentärer används i historieundervisningen. Även elevers identitet i historisk film lyfts fram mycket i uppsatsen. Undersökningen bygger på kvantitativa enkätstudier och gruppintervjuer som har kompletterats av litteratur. Resultaten visade att elevernas och lärarnas ställningstagande till historisk film och dokumentär var ganska neutralt, då eleverna oftast tror på att historiska filmer är historisk korrekta och lärarna inte arbetar med källkritik rörande historisk film och dokumentär med eleverna. När lärarna visar historisk film eller dokumentär samtalar eleverna och lärarna om filmen både efter och före visningstillfället. Elevers identitet i historisk film utgör en mindre faktor i ungdomarnas liv enligt undersökningen. De flesta kan endast identifiera sig socialt, kulturellt eller nationellt ibland och de anser att det inte är så vikigt att kunna identifiera sig med en karaktär i en historisk film. en
dc.description.abstract The purpose of this essay is to find out how students and teachers attitudes about historical movies and dokumentaries are, but also how historical movies and dokumentaries are used in education of history. Students identities in historical movies are also pointed out in this essay. The research consists of quantitative and groupinterviewes which have been completed of literature. The results showed that the students and teachers attitudes about historical movies and dokumentaries were quite neutral, when students often believe that historical movies are historically correct and that the teachers seldom work with source criticism with the students conserning historical movies and dokumentaries. Students and teachers talk about the demonsrated movie before and after it is shown. According to the research, students identities in historical movies play a minor role in their life. Most of the students could only sometimes identify themselves socially, culturally and nationally and they think that it is not that important to identify themselves with a character in a historical movie. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Historieundervisning en
dc.subject Film en
dc.subject Dokumentär en
dc.subject Identitet en
dc.subject Källkritik en
dc.title Historia och film - några lärares och elevers ställningstagande om historisk film och dokumentärer och elevers identitet i historisk film en
dc.title.alternative History and movies en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Historievetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics